Komunitas Yang Dihasilkan Dari Peristiwa Suksesi Disebut

Komunitas Yang Dihasilkan Dari Peristiwa Suksesi Disebut.

Tanya Tentamen SEMESTER GANJIL

SMK RISTEK KIKIN JAKARTA

======================================


1.Perpautan antara mahluk hidup dengan lingkungannya merupakan masalah terdepan dalam ekosistem. Parasan pengetahuan yang mempelajari masalah tersebut adalah :


a.Genetika


b.Zoologi


c.Evolusi


d.Ekologi


e.Taksonomi


2.Berikut ini adalah onderdil-komponen yang berpengaruh dalam ekosistem


(1)Salinitas


(4) Topografi


(2)PH
(5) Detritivor


(3)Predator


(6) Dekomposer

Berdasarkan data di atas, yang termuat ke dalam suku cadang biotik adalah :


a.(1)-(2)-(4)


b.(2)-(3)-(5)


c.(2)-(5)-(6)


d.(3)-(5)-(6)


e.(4)-(5)-(6)


3.Cacing tanah, lipan, Teripang dan siput tergolong komponen pereka cipta ekosistem, yaitu :


a.Produsen


b.Pengguna


c.Detritivor


d.Dekomposer


e.Individu


4.Organisme nan di kategorikan sebagai pelaksana merupakan yang memiliki kemampuan :


a.Mengubah sintesis organik menjadi zat-zat an organik


b.Mengubah senyawa anorganik menjadi zat-zat organik


c.Mengoksidasi senyawa organik menghasilkan energi


d.Mengubah energi kimia menjadi energi cahaya


e.Mengubah energi kimia menjadi energi gerak


5.Organisme yang bermain sebagai produsen dalam ekosistem perairan adalah


a.Zooplankton


b.Fitoplankton


c.Iwak


d.Udang


e.Bakteri


6.Organisme Saprotrof memperoleh energi semenjak :


a.Menyerap nutrisi organisme lain


b.Makan organisme tidak


c.Menguraikan sampah organik


d.Menjadi benalu dalam tubuh


e.Memanfaatkan sorot matahari


7.Keekaan ekosistem dalam perbandingan nan luas membentuk satu : .


a.Individu


b.Bioma


c.Biosfer


d.Populasi


e.komunitas


8.Beberapa mahluk sukma dapat dikelompokkan menjadi satu populasi apabila :


a.Jenis kelamin dan umurnya seimbang


b.Jenis kelamin, umur, dan spesiesnya setinggi


c.Ki berjebah

internal satu tempat dan umurnya sama


d.Berada dalam satu tempat dan keberagaman kelaminnya sama


e.N kepunyaan diversifikasi maupun diversifikasi yang sama


9.Di satu padang jukut, terdapat sekumpulan sapi, jukut, tumbuhan jambu, semut dan seorang penggembala. Sekumpulan sapi di padang rumput tersebut merupakan :


a.Keberagaman


b.Populasi


c.Komunitas


d.Ekosistem


e.Biosfer


10.Kumpulan pecah beberapa populasi merupakan :


a.Niche/nisia


b.Komunitas


c.Biosfer


d.Ekosfer


e.Ekosistem


11.Berikut ini yang lain termasuk populasi adalah :


a.Serumpun jukut di tanah lapang bola


b.Sekumpulan monyet di kebun binatang


c.Sekumpulan ikan beraneka jenis di empang


d.Sekumpulan maung di huvtan


e.Serumpun antah di sawah


12.Di asal ini yang termasuk ekosistem bikinan merupakan ekosistem :


a.Situ


b.Sungai


c.Kolam


d.Laut


e.Stepa


13.Kali besar dan cegar dikelompokkan menjadi jenis ekosistem :


a.Lentik

Baca Juga:  Hasil Dari 1 2 3 0 6 Adalah


b.Lotik


c.Air asin


d.Terrestrial


e.daratan


14.Distrik remang-redup, tak efektif untuk kegiatan fotosintesis, dengan kedalaman antara 200-2000 m disebut daerah :


a.Fotik


b.Twilight


c.Afotik


d.Litoral


e.Neritik


15.Organisme air tawar yang dulu kecil dan pergerakannya di pengaruhi maka itu arus air yakni :


a.Bentos


b.plankton


c.neuston


d.nekton


e.perifiton


16.Pernyataan yang bermartabat tentang fitoplankton yakni :


a.Umur di perairan yang masih terobos cahaya


b.Berperan andai konsumen I


c.Hidup di perairan yang privat


d.Mampu bergerak aktif


e.Tertera organisme heterotrof


17.Muara ialah ekosistem :


a.Pantai batu


b.Pesisir lumpur


c.Terumbu karang


d.Situ air tawar


e.Laut dalam air asin


18.Berikut ini yang terdaftar kemustajaban ekonomi alas mangrove ialah :


a.Menjaga garis pantai


b.Sebagai ajang rekreasi


c.Sebagai pelindung terhadap gelombang elektronik dan distribusi


d.Sebagai pelindung tepi bengawan atau tepi laut


e.Mendaur ulang unsur-unsur hara penting


19.Jenis tanaman yang menyusun ekosistem hutan mangrove yaitu :


a.Rhizophora sp


b.Pogonatum sp


c.Alamanda catarica


d.Moringa olievera


e.Rossa sp


20.Vegetasi pantai dapat beradaptasi terhadap hempasan gelombang. Vegetasi ini di kontrol maka itu formasi pes caprae yang punya ciri :


a.Berdaun

lebar dan merebak


b.Berdaun tebal dan menular


c.Berdaun tipis dan menjalar


d.Berdaun lebar dan remang


e.Berdaun tebal dan ngeri


21.Ditemukan bioma sreg ekosistem darat dengan ciri-ciri perumpamaan berikut :


(1)Curah hujan suntuk adv minim


(2)Evaporasi bertambah tinggi semenjak peresapan


(3)Pokok kayu menahun n kepunyaan sepuhan kutikula tebal


(4)Tumbuhan semusim memiliki daun lumat bahkan tidak berdaun


(5)Hewannya rodentia, ular cabai, cecak tanah dan semut

Beralaskan ciri-ciri tersebut, maka dapat diketahui bioma tersebut adalah :


a.Hujan tropis


b.Rimba gugur


c.Taiga


d.Tundra


e.Sahara


22.Bioma taiga memiliki ciri khas yang dapat dikenal karena :


a.Berpohon sedikit dan dengan patera kecil dan berlilin


b.Pohon yang dominan adalah tumbuhan konifer


c.Yakni padang jukut dengan abnormal tanaman


d.Tumbuhan utama merupakan lumut kerak


e.Tumbuhan adv amat rapat dan beraneka rupa


23.Berikut ini yang lain merupakan ciri dari tumbuhan yang semangat di padang pasir adalah :


a.Daun bermodifikasi menjadi duri


b.Batangnya mengandung spons


c.Akarnya menyebar


d.Jenazah berwarna hijau


e.Pohonnya panjang berbentuk kerucut dan daun sperti jarum


24.Pohon oak, elm, maple, dan beech, merupakan vegetasi yang bersemi plong ekosistem :


a.Hutan tropis

Baca Juga:  Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali


b.Hutan gugur


c.Taiga


d.Tundra


e.sabana


25.Berikut ini ciri-ciri sebuah bioma pada ekosistem darat :


(1)Curah hujan berkisar 25-100 cm pertahun


(2)Penguapan air rendah


(3)Biasanya tersusun atas suatu varietas sebagai halnya konifer, pinus dan sejenisnya


(4)Tumbuhan konifer dengan daun berbentuk jarum dan bertaruk sepanjang tahun


(5)Hewannya rusa, beruang hitam, dan kucing belanda.

Berdasarkan ciri-ciri bioma di atas, maka dapat diketahui bahwa bioma tersebut adalah :


a.Tundra


b.Gurun


c.Padang suket


d.Taiga


e.Hutan gugur


26.Cuaca sangat panas di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Ekosistem yang di tujuan adalah :


a.Perairan sia-sia


b.Perairan payau


c.Daratan


d.Gurun pasir


e.Padang rumput


27.Akibat penggundulan hutan bakau di pantai bagi nelayan yakni :


a.Total ikan makin berkurang


b.Berkurangnya gas oksigen di area tersebut


c.Terjadinya pengikisan di kawasan rantau


d.Berkurangnya sumber bahan bakar


e.Munculnya onderdil baru nan menguntungkan


28.Ladang alias tegalan yang dibiarkan n domestik waktu lama akan berubah menjadi semak belukar, peristiwa ini dinamakan :


a.Kontaminasi


b.Degradasi


c.Suksesi


d.Erosi


e.eutrofikasi


29.Plong detik gunung krakatau meletus, terjadi perubahan ekosistem karena semua organisme radiks musnah total. Selepas beberapa waktu kemudian muncul organisme pionir jenis yunior ini disebut dengan istilah :


a.Suksesi ekosistem


b.Konsekusi

primer


c.Suksesi sekunder


d.Penyortiran alam


e.Degradasi pan-ji-panji


30.Komunitas yang dihasilkan dari peristiwa suksesi disebut peguyuban :


a.Suksesi


b.Setia


c.Klimaks


d.Primer


e.Sekunder


31.Dalam suatu ekosistem, koneksi antara faktor biotik dan faktor abiotik adalah :


a.Kedua faktor berdiri sendiri


b.Faktor biotik mempengaruhi faktor abiotik


c.Faktor abiotik mempengaruhi faktor biotik


d.Kedua

faktor silih mempengaruhi


e.Faktor biotik tidak perlu faktor abiotik


32.Di satah sebuah batu besar di tepi sungai dapat dijumpai keragaman mahluk hidup nan berbeda antara sebelah yang suatu dengan arah yang tidak. Faktor komponen abiotik yang mempengaruhinya yakni :


a.PH


b.Kelembapan


c.Cahaya matahari


d.Udara


e.salinitas


33.Ekosistem sungai terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Limbah organik yang terdapat di ekosistem sungai akan mempengaruhi keadaan komponen biotik dan abiotiknya antara bukan bak berikut, kecuali :


a.Populasi bakteri akan meningkat


b.Kas dapur

Ozon2
di perairan meningkat


c.Makanan CO2
di perairan meningkat


d.Penetrasi seri matahari ke intern batang air menjadi berkurang


e.Merecup-tumbuhan yang hayat didasar sungai tidak dapat melangsungkan fotosintesis

Baca Juga:  Berikut Ini Unsur Unsur Keindahan Pada Reklame Kecuali


34.Jalinan dari beberapa proses makan dan dimakan intern suatu ekostem disebut :


a.Piramida makanan


b.Rantai

makanan


c.Jaring-jaring makanan


d.Rantai predator


e.Sirkulasi makanan


35.Berikut yang membedakan rantai rahim perumput dan rantai makanan detritus adalah :


a.Jumlah organisme penyusun rantai tembolok tersebut


b.Sisi persebaran energinya


c.Jumlah tingkat trofik pada rantai makanan tersebut


d.Komponen

yang menduduki tingkat trofik bungsu


e.Komponen yang menduduki tingkat trofik pertama


36.Sejumlah organisme di kalimantang :


(1)Padi


(2)Pepaya


(3)Ayam


(4)Elang


(5)Ular


(6)Tikus


(7)Meong


(8)Srigala


(9)Musang


(10)Jagung

Rantai makanan yang dapat terjadi adalah :


a.(1)-(3)-(6)-(7)


b.(1)-(6)-(5)-(9)


c.(2)-(3)-(6)-(8)


d.(10)-(
6)-(5)-(4)


e.(10)-(6)-(7)-(4)


37.Alga di makan insek, serangga di makan ikan katai nan kemudian di bersantap salmon, salem dimakan beruang. Ikan katai juga makan fitoplankton. Dalam kalung makan tersebut, ikan boncel menempati strata tofik…


a.Konsumen I dan II


b.Konsumen II dan III


c.Konsumen primer dan tersier


d.Pemakai I


e.Konsumen II


38.Lega suatu ekosistem sawah, padi makan tikus dan tikus dimakan ular. Tikus ialah :


a.Produsen


b.Karnivora


c.Konsumen II


d.Konsumen tersier


e.Herbivora


39.Jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem hutan akan terganggu apabila :


a.Regenerasi biji berangsung terus


b.Adanya reboisasi dan perlindungan hutan


c.Banyaknya insekta penyerbu


d.Terjadi pemlontosan terlarang


e.Mangsa dan pemakan jumlahnya sepadan


40.Bila keseleo satu macam populasi tumbuhan dalam hutan dimusnahkan maka :


a.Ekosistem hutan tersebut akan labil


b.Hanya tumbuhan itu saja yang akan bablas


c.Akan di ikuti musnahnya populasi yang lain


d.Lain akan cak semau spesies dabat yang masuk sirna


e.Hanya populasi pokok kayu saja yang akan menguap

ESSAY


1.Mengapa mahluk nyawa sangat di pengaruhi faktor biotik ?


2.Jelaskan peran bakteri dan jamur dalam ekosistem ?


3.Sebutkan ketengan mahluk usia atau organisasi kehidupan dalam ekosistem tiba dari tingkat yang paling sederhana mencecah tingkat yang paling kompleks !


4.Sebutkan pengalokasian ekosistem danau berdasarkan produksi materi organiknya.


5.Jelaskan penggolongan organisme air berdasarkan kebiasaan hidupnya !


6.Apakah perbedaan antara bioma Taiga dan bioma Tundra ?


7.Bagaimanakah komunitas bersemi-tumbuhan puas ekosistem pantai di daerah pasang surut ?


8.Jelaskan perubahan ekosistem secara alami ?


9.Sebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran proses suksesi ?


10.Akhir dari proses suksesi yaitu terciptanya ekosistem yang homeostasis. Jelaskan yang di intensi homeostasis internal ekosistem ?

Komunitas Yang Dihasilkan Dari Peristiwa Suksesi Disebut

Source: http://diajakbisasuksesdbs.blogspot.com/2014/12/jawaban-soal-ipa-semester-ganjil.html

About Merry Rianna